ULUPAMPANG

Jaman bengen Ulupampang dadi panggonan penting. Manggone kang nong pesisir wetan Blambangan, persisise ring kidule kutha Muncar saiki, ndadekaken Ulupampang gelis mekar dadi kutha gedhe. Kerana para dagang bengen akeh-akehe nganggo dalan jalur segara. Lurung durung pati ana. Mula ring Ulupampang tumplek blek para dagang dol tinuku. Ana wong teka Mandar, Cina, Medura lan wong Blamabangan dhewek. Sing kelalen wong Inggris kang nggawa dagangan candhu, lembaran, sutra, bedhil lan barang dagangan liyane. Pokoke jaman semana Ulupampang dadi kutha metropolitan multi etnik nurut ukuran jaman bengen. Ulupampang ring dhokumen Landa uga dadi pathokan kanggo nduduhaken panggonan liya. Misale, Bayu iku arahe teka Ulupampang ngulon ngalur sekira 45 km. iki dadi bukti ga Ulupampan mula dadi kutha gedhe. Lan kerana Ulupampang iki VOV ahire njajah Blambangan ngelaiaraken perang gedhe ring Ulupampang, Lateng, Banyualit, Logonto, Gambiran, lan kang edan-edanan ring Bayu.

Ring dhokumen-dhokumen sejarah aran Ulupampang akeh maceme. Babad Bayu karangane Wiraleksana kang ditulis taun 1827 nyebut Lupangpang. Ring pupuh v-49 unine gedigi: “….lumintang prapta lupangpang aglis wus pinapak…”. Babad Tawang Alun kang ditulis taun 1828 nganggo aran Pangpang yaiku ring pupuh ix-1 muni: “…. Kacapa tuwan rek ika pindah ring Pangpang…”. Babad Notodiningrat kang ditulis taun 1915 nganggo aran Pampang. Penulis Landa kaya C. Lekkerkerker, Pegeaud, Stoppelar lan ring buku de Opskomst nganggo aran kanga hire kesuwur yaiku Ulupampang.

Nelusur aran Ulupampng seru ndhemenaken maning kadhung nganggo kar (peta) kuna. Ring Karte der Residenzie Banjoewangi in Ost Java kang digambar taun 1874 tulisan “Pampang” kanggo aran panggonan magih ana, uga tulisan kang karepe Teluk Pampang. Ring kar iki lurung Dendles wis ana nyambung sampek Alas Purwa, lurung kang liwat Kumitir durung ana. Terus ring Atlas der Nederlandsch Bezittingen in Oost Indie 1897-1904 tulisan “Pampang” kang kanggo aran panggonan wis ilang, naming tulisan kang karepe Teluk Pampang tetep ana. Ring kar iki lurung kang tembus Jember liwat Kumitir wis ana. Teka kar iki mau keneng disiget ga sakat taun 1897 Ulupampang kanggo aran panggonan wis ilang. Embuh kerana wis dianggep sing penting kerana sing ana manggon ngkono kalah ambi mekare kutha Muncar, utawa sebab-sebab liyane kang butuh diteliti lebih jeru. Saiki iki baen kecaman Muncar kang duwe 10 desa siji-sijia sing ana desa kang aran Ulupampang utawa aran liyane kang memper-memper. Iki artine, Ulupampang kang duwe sejarah penting jaman bengen saiki sing ana pecake maning. Panggonan kang tau dadi pusere dedagangan, lan kang ndadekaken Blambangan diweruhi wong Eropa saiki wis dilalekaken. Anak putu ring Muncar saiki wis sing weruh kadhung ring telatahe iku bengen tau ana panggonan kanga aran Ulupampang kang kesuwur nyang manca.

Ring Teluk Ulupampang saiki dadi panggonan selametan Pethik Laut kang luhur dadi kumpule para nelayan muji sukur lan nggantungaken nasibe nyang Kang Maha Kuwasa Gusti Pengeran. Atusan perau perayaan ring segara, ewuan wong nyemut ning pesisir kaya kaya ngengetaken kahanan Ulupampang bengen nalika dadi kutha agul-agule Blambangan lan dadi palagan perange wong Blamabangan.

sumber

Iklan
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Komentar

  • M.h.Supriyanto  On Desember 28, 2012 at 12:21 pm

    ono kang aran deso hang memper ambi ulupampang, yoiku deso pelampang sak kidule muncar… kelendi miturut riko

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: